Wednesday, May 1, 2019

रणात बंड

फेसबुक पोस्ट: मनीष गायकवाड

मुक्त केल भिमान तुला
तोडुन साखळ दंड
कर्तव्य विसरुन असा कसा रे
बसला बेट्या थंड
करुन एकी विसरुन नेकी
ऊठ थोपटूनी दंड
पुन्हा एकदा जेतव ज्योत
करन्या रणात बंड ...

No comments:

Post a Comment