Monday, May 6, 2019

बुद्धिस्ट परम्परा में बालकों के नाम

बुद्धिस्ट परम्परा में बालकों के नाम
अजय, अजयपाल, अजयमित्र, अजातबन्धु, अतुल, अनिल, अनुरुद्ध, अनागारिक, अनाथपिण्डक, अनोमदस्सी, अंकुर, अपूर्व, अमृतलाल, अमरमित्र, अमोल, अरविन्द, अश्वजित, अश्वघोष, अश्वमित्र, अनन्तशील, अविनाश, अग्निमित्र, अग्रप्रिय, अग्रशील, अजीत, अजातशत्रुु , अजिताभ, अजितेन्दु, अभिकान्त, अभिनव, अभिषेक, अमरशील, अमिताभ, अमोलरत्न, अरुण, असंग, अंशु, अशोक, अशोकरतन, अशोकवर्धन, अहिंसक, अक्षत, आदित्य, आदित्यबोधी, आदित्यरत्न, आदित्यप्रकाश,  आदित्यकुमार, आनन्द, आम्रपाल, आलोक, आलोकप्रकाश, आर्यभद्र, आर्यमित्र, आर्यशील, आर्यप्रकाश।
इसिरत्न, इसिभूषण, इसिव्रत, इसिमित्र, इसिप्रिय, इसिप्रताप, इसिप्रकाश।
उत्तर, उत्तम, उत्तरपाल, उदयभानु, उदयप्रताप, उदयवीर, उदयकीर्ति, उदयपाल, उदयश, उदयसागर, उदयमित्र,  उदायि, उदितराज, उदयरत्न, उपतिस्स।
एकविहारिय, एकधम्मीय।
कपिल, करुणाकर, करुणासागर, करुणप्रज्ञ, कलिंगपाल, काश्यप, कांतिकुमार, कुमारजीव, कुमारिल, कुणाल, कृतान्य, कृपाल, कर्मप्रिय, कर्मवीर, कर्मशील, कौन्डिय, कौशल, कौशल्यायन।
खेम, खेमकिरण, खेमसमंद, खेमपाल, खेमराज, खेमचन्द्र, खेमरत्न।
गगनदीप, गयानिधि, गयाकश्यप, गजरतन, गणराज्य, गणज्योति, गिरिदत्त, गिरिमानन्द, गुणाकर, गुणपूर्ण, गुणप्रिय, गुणमित्र, गुणदत्त, गुणवर्धन, गुणानन्द, गुणभूषण, गुणसागर, गुणप्रकाश, गुणज्योति, गुणाधिपति, गौतम, गौतमरत्न, गौतमबन्धु, गौतमानन्द, गौतमशील, गौरव, गौरवकान्त, गौरवनिधि,।
चन्द्रशील, चन्द्रगुप्त, चन्द्रपाल, चन्द्रकान्त, चन्द्रप्रकाश, चन्द्रदीप, चन्द्रमणी, चन्द्रिकाप्रकाश,  चन्द्रभूषण, चन्द्रकीर्ति, चक्षुपाल, चक्रवर्ती, चतुसत्य, चतुसत्य, चरित्तगुप्त, चरित्तवर्द्धन, चरित्तगौरव, चारूकीर्ति, चारूमित्त, चित्तपाल, चिन्मय, चित्तक, चेतन,।
जीवनप्रिय, जगमीत, जगतबन्धु, जनमित्र, जनगुप्त, जेतवन, जय, जयकर, जयवर्धन, जयदीप,  जयशील, जयपाल, जयसेन, जयरत्न, जयवर्द्धन, जयप्रकाश, जयसिंह, जयकुमार, जयभूषण, जिज्ञासु,  जितेन्द्रीय, जितेन्द्रुशील, जीवक, जीवानन्द, ज्योतिप्रकाश, जोतिपाल।
दयाशील, दानशील, दानसूर्य, दानविक्रम, दानवीर, दानभद्र,  दिवाकर, दिपंकर, दिनकर, दिशाचन्द्र, दिशानायक, दिलीप, दिक्पाल, दिनेश, दीपक, दीप्तिवर्धन, दीपवंश,  देवप्रिय, देवभूषण, देवपाल, दीवांशु, देवरक्षित।
धम्मकीर्ति, धम्मचारी, धम्मचेतिय, धम्मदस्सी, धम्मघोष, धम्मपाल, धम्मघ्वज, धम्मानन्द, धम्मनाग, धम्मनायक, धम्मप्रिय, धम्मप्रहरी, धम्मबन्धु, धम्मदेव, धम्मवीर, धम्मभूषण, धम्मदीप, धम्मरक्षित, धर्मानन्द, धम्मवीर, धम्मवर्द्धन, धम्मरत्न, धम्मशील, धम्मशरण।
नवीन, नवरत्न, निरंजन, निखिल, निर्मल, निशांत, नितिन, निर्णयशील, निशिकांत, नागसेन, नागराज, नागपुत्र, नागार्जुन, नीरज, नीरव, नीरनिधि,  नीरनिधि, न्यायप्रिय, न्यायबन्धु, न्यायवर्धन, नागमित्र।
पुण्यपात्र, पुण्यमित्र, पुण्यशील, पुण्यवर्द्धन, प्रज्ञानन्द, प्रज्ञाशील, प्रज्ञानन्द, प्रज्ञाभूषण, प्रज्ञामित्र, प्रज्ञाकीर्ति, प्रज्ञादीप, प्रज्ञाजीत, प्रज्ञासेन, प्रज्ञादेव, प्रद्योत, प्रताप, प्रियंकर, प्रियरत्न, प्रियदर्शन, प्रियदर्शी, प्रसेनजीत, प्रभाकर, प्रभासेन, प्रभामित्र, प्रभाजीत, प्रभाष, प्रबोध, प्रबुध्द, प्रकाश, प्रदीप, प्रियांश, पंचरत्न, पंचशील।
बन्धुराज, बालादित्य, बिम्बिसार, बुद्धरत्न, बुद्धवाणी, बुद्धगुप्त, बुद्धमित्र, बुद्धपाल, बुद्धप्रिय, बुद्धबन्धु, बुद्धानन्द, बुद्धघोष, बुद्धनाग, बुद्धप्रताप, बुद्धज्योति, बुद्धभूषण, बुद्धशरण, बुद्धोदन, बोधिशरण, बोधिपाल, बोधिभद्र, बोधिराज, बोधिगौरव, बोधानन्द।
भिक्खुपाल, भिक्खुमित्र, भारत, भद्रगुप्त, भद्रसेन, भीमराव, भीमदत्त, भीमानन्द, भीमप्रिय, भीमरतन, भीममित्र, भीमभूषण, भीमरक्षित, भीमकीर्ति, भीमरत्न, भीमज्ञान,  भूपसिंह।
महाजेता, महासिक्खा, महानाम, महानाग, महासेन, महावर्धन, महाकात्यायन, महाप्रज्ञ, महापन्यक, महाचुन्द, महाबोधि, महाधम्मरक्षित, महावंश, महापात्र, महाकाश्यप, महागुप्त, महीपाल, मनोहर, मालुक्य, मिलिन्द, मित्रगुप्त, मित्रसेन, मिहिरसेन, मिगारगुप्त, मुनिन्द्र, मुकुल, मोधराज, मैत्रेेय।
यश, यशपाल, यशशील, यशगुप्त, यशदीप, यशकीर्ति, यशोवर्मा, यशोधन, यज्ञदत्त, योगमित्र, योगराज, योगवर्धन, ययातिगुप्त, यशोसागर।
रत्नपाल, रत्नभूषण, रत्नकुमार, रत्नकीर्ति, रत्नसागर, राजपाल, राजदत्त, राजपुत्र, राजदेव, राजवर्धन, राष्ट्रपाल,  राष्ट्रवर्धन, राजीव, राहुल, राहुलदत्त, रणजीत, रजनीपाल, राजेश, रजनीरंजन, रजनीकांत, रविन्द्र, रविदत्त, रविसेन, रविगुप्त, रोहित, रेवत, रतनज्योति।
ललित, ललितवर्धन, ललितसेन, ललितगुप्त, ललितमोहन, लोकपाल, लोकवर्धन, लोकमित्र, लोकायन, लोचन, लोचनचन्द्र, लिच्छिवी, लोकबन्धु, लोकमित्र।
वदान्य, वसुबन्धु, वरुणपाल, विमलधम्म, विवेक, विवेकशील, विवेकचित, विवेकमित्र, विवेकरत्न, विजय, विजयशील, विमलकीर्ति, विमलसार, विमलानन्द, विजयानन्द, विजयघोष, विशुद्धानन्द, विनित, विनय, विनयशील, विनयवर्द्धन, विनयमित्र, विनयघोष, विनयबोधि, विनयकुमार, विद्यानन्द, विद्याराज, विश्वास, विश्वबन्धु, विश्वपाल, विश्ववर्द्धन, विशाल, विपुल, विशिष्ठ, विभाकर, विबोध, विकास, वैभव।
सुदत्त, सुमंगल, सुशील, सुनाग, सुधर्मा, सोभित, सम्बुद्ध, सत्यघोष, सत्यार्थ, सत्यप्रकाश, सत्यपाल, सत्यशरण, सुमतकीर्ति, सुमेध, संघरक्षित, स्नेही, स्नेहीमित्र, सम्बोधि, सिद्धार्थ, साधनारत्न, संघभूषण, सद्धातिस्स, संघराज, संघरत्न, संघपाल, संघमित्र, संघप्रिय, संघबन्धु, संघघोष, सारिपुत्र, सत्यशील।
शांतिमित्र, शांतिप्रिय, शांतिप्रकाश, शांतिवर्द्धन, शाक्यकुमार, शाक्यरत्न, शाक्यमित्र, शीलवाहक, शीलवर्द्धन, शीलगौरव, शीलभद्र, शीलानन्द। 
हर्षवर्धन, हर्षकुमार, हेमगुप्त, हंसगुप्त, हंसराज, हंसपाल, हितैषी, हृदयगुप्त, हृदयानन्द, हेमंत, हेमराज।
त्रिरत्नप्रिय, त्रिरत्नप्रकाश, त्रिलोकप्रताप, त्रिलोकपाल, त्रिलोकनाथ, त्रिलोकस्वरूप, त्रिलोकचन्द्र।
ज्ञानाभिलाषी, ज्ञानेन्द्रु , ज्ञानशील, ज्ञानज्योति, ज्ञानवीर, ज्ञानप्रभा, ज्ञानकीर्तिशील।

No comments:

Post a Comment