Saturday, April 13, 2019

अशोक चक्र

भारतातील सर्वात मोठे अशोक चक्र हरियाणा राज्यातील टोपरा कलान गावात २२ ऑक्टोबर२०१८ रोजी उभारण्यात आले.
अशोक चक्र ३० फूट उंच आहे. अशोक चक्राचे वजन ६ टन असून त्याला उचलण्यासाठी दोन क्रेन चा वापर करावा लागला.

No comments:

Post a Comment